Datum- en Tijdfuncties in MySQL

  1. Inleiding
  2. Datum- en tijdtypes
  3. Invoegen van data en tijden
  4. Uitlezen van data en tijden
  5. Functies voor het weergeven van specifieke informatie
  6. Rekenen met data en tijden
  7. Data in Engels of Nederlands formaat
  8. Slotwoord en referenties
  9. Reacties op deze tutorial

Uitlezen van data en tijden

Het uitlezen van data en tijden uit de database gaat precies hetzelfde als uitlezen van andere gegevens. Het zal echter vaak voorkomen dat het standaardformaat van je datum, tijd of tijdstip eigenlijk niet gewenst is en dat je een ander formaat zou willen. Voor dit doeleinde kunnen we de functie DATE_FORMAT() gebruiken.

Voorbeeld 4: Het ophalen van een datum in het DD-MM-YYYY formaat
Code
1
2
SELECT DATE_FORMAT(datumveld, '%d-%m-%Y') AS datum
FROM tabel

Dit voorbeeld is toegepast op een DATE veld, maar hetzelfde werkt natuurlijk voor een DATETIME veld. In dat geval wordt alleen het datum gedeelte van de DATETIME geselecteerd.

Let op: gebruik voor de alias niet dezelfde naam als de kolomnaam. Dit kan problemen opleveren.

Hetzelfde valt toe te passen op een TIME veld, alleen zullen er dan wel andere 'specifiers' opgegeven moeten worden.

Voorbeeld 5: Het ophalen van een tijd in het HH:MM formaat
Code
1
2
SELECT DATE_FORMAT(tijdveld, '%H:%i') AS tijd
FROM tabel

Het formaat waarin een datum, tijd of tijdstip opgehaald wordt, staat natuurlijk niet vast. Stel dat ik bijvoorbeeld een gastenboek heb en dat ik de datum en tijd van een bericht geformatteerd uit de database wil halen. Ook daar is DATE_FORMAT() voor te gebruiken.

Voorbeeld 6: Het ophalen van een geformatteerde datum/tijd aanduiding
Code
1
2
SELECT DATE_FORMAT(datumtijdveld, 'Geplaatst op %d-%m-%Y om %H:%i uur.') AS tijdstip
FROM tabel

Dit zal resulteren in iets als 'Geplaatst op 10-07-2007 om 14:06 uur'.

Naast de in deze voorbeelden getoonde opties, zijn er nog veel meer andere specifiers om een datum, tijd of tijdstip te formatteren. Een volledige lijst met specifiers is te vinden in de MySQL handleiding.

Vorige Volgende