Popups en Cross-window Scripting

  1. Inleiding
  2. Het openen en sluiten van een popup
  3. Direct schrijven in een popup
  4. Cross-window Scripting
  5. Slotwoord en referenties
  6. Reacties op deze tutorial

Inleiding

Deze tutorial gaat over het gebruik van popups in een website. Het werken met popups is eigenlijk puur Javascript en heeft dus niets met PHP te maken. Toch zie ik vaak mensen die bezig zijn met het ontwikkelen van een website en dan tegen dit probleem aanlopen.

Bij het ontwikkelen van een website zul je in sommige gevallen willen dat een link geopend wordt in een nieuw venster. Dit kun je doen door het target="_blank" attribuut aan de <a> tag mee te geven en bij het klikken op de link wordt een nieuw browser venster geopend.

Het nadeel is hier dat er totaal geen link meer is tussen deze twee vensters. Soms zul je daarom willen dat er een kleiner venster bovenop je hoofdvenster geopend wordt, een zogenaamde popup. Het voordeel is dat er wel een link bestaat tussen deze twee vensters en het dus ook mogelijk is om informatie tussen de twee vensters uit te wisselen. Het zogenaamde Cross-window Scripting waar ik in de tutorial ook aandacht aan zal besteden.

Ik zal allereerst beginnen met de basis van het creeren en opmaken van een popup. Later zal ik ook het sturen van informatie vanuit het hoofdvenster naar de popup en andersom behandelen.

Benodigde voorkennis
  • Basiskennis Javascript

Volgende