SQL Beginnershandleiding

 1. Inleiding
 2. De eerste tabel
 3. De database benaderen vanuit PHP
 4. PDO: De database benaderen vanuit PHP
 5. Invoegen van records
 6. PDO: Invoegen van records
 7. Selecteren van records
 8. PDO: Selecteren van records
 9. Wijzigen van records
 10. PDO: Wijzigen van records
 11. Verwijderen van records
 12. PDO: Verwijderen van records
 13. Sleutels en constraints
 14. Selecteren uit meerdere tabellen: JOINS
 15. Werken met data en tijden
 16. Aggregate functies en GROUP BY
 17. Debuggen: het oplossen van SQL fouten
 18. Slotwoord en referenties
 19. Reacties op deze tutorial

Inleiding

Welkom bij deze tutorial over het gebruik van SQL. In deze tutorial zal ik aan de hand van vele voorbeelden proberen je de basis van het gebruik van SQL en het werken met de database bij te brengen.

Wat is SQL?
De afkorting SQL staat voor Structured Query Language en is een taal die gebruikt wordt om een communiceren met een database. En dan hebben we het niet over één enkele database, maar over een hele reeks. Binnen de webontwikkeling zijn MySQL en PostgreSQL de twee database systemen die het meest gebruikt worden, maar ook andere databases als Firebird, DB2, MSSQL en Oracle werken bijvoorbeeld met SQL.

Omdat de taal op zoveel verschillende systemen moet werken, zijn er in de loop der jaren standaards voor ontwikkeld. De ANSI (American National Standards Institute) standaard is daarvan waarschijnlijk de meest bekende. Maar ondanks deze standaard hebben de meeste database systemen hun eigen SQL dialect, waarvan de een meer afwijkt van de ANSI standaard dan de ander. Voor de basisfunctionaliteiten zoals invoegen, wijzigen en verwijderen van data is het gelukkig wel mogelijk om dezelfde code te gebruiken.

Voorkennis
Voordat je deze tutorial leest, is het makkelijk als je al een redelijke basiskennis van het programeren in PHP hebt. Hoewel PHP en SQL twee totaal verschillende talen zijn, leg ik in deze tutorial wel de directe link ertussen. Mocht je deze kennis nog niet bezitten, overweeg om dan eerst mijn PHP Beginners handleiding te lezen.

Deze tutorial
In deze tutorial zal ik een introductie in het gebruik van SQL geven. Naast de voorbeelden van code die gebruikt worden om data in de database te selecteren of manipuleren, zal ik ook aangeven hoe je de verbinding vanuit PHP maakt en hoe je in PHP met de verkregen data om kunt gaan.

Omdat MySQL tot op heden de meest gebruikte database binnen webontwikkeling is, zal ik daar voor de voorbeelden in deze tutorial ook gebruik van maken. Helaas is MySQL wel een database die het niet zo nauw neemt met de ANSI standaarden. In deze tutorial voldoet echter elke regel SQL, tenzij duidelijk anders vermeld, aan de ANSI standaarden. Dat betekent dat dezelfde code op elke andere database te gebruiken is.

Wat heb ik nodig?
Om deze tutorial makkelijk te kunnen volgen en de voorbeelden makkelijk uit te kunnen voeren, heb je de beschikking over een MySQL database server nodig. Daarnaast wordt het gebruik van phpMyAdmin om de database te beheren aangeraden.

Het makkelijkste is het om een lokale test server te installeren met een totaal pakket als WAMP. Dit pakket bevat alles dat je nodig hebt voor deze tutorial.

Hard-copy beschikbaar!
Deze tutorials is ook als hard-copy te verkrijgen. Klik hier voor meer informatie!

Changelog
23-01-2008 - Van elk voorbeeld waarin PHP gebruikt wordt en de basishandelingen uitgelegd worden, is nu ook de PDO variant in de tutorial opgenomen.

Volgende