SQL Beginnershandleiding

 1. Inleiding
 2. De eerste tabel
 3. De database benaderen vanuit PHP
 4. PDO: De database benaderen vanuit PHP
 5. Invoegen van records
 6. PDO: Invoegen van records
 7. Selecteren van records
 8. PDO: Selecteren van records
 9. Wijzigen van records
 10. PDO: Wijzigen van records
 11. Verwijderen van records
 12. PDO: Verwijderen van records
 13. Sleutels en constraints
 14. Selecteren uit meerdere tabellen: JOINS
 15. Werken met data en tijden
 16. Aggregate functies en GROUP BY
 17. Debuggen: het oplossen van SQL fouten
 18. Slotwoord en referenties
 19. Reacties op deze tutorial

PDO: Verwijderen van records

Het verwijderen van records uit de database met behulp van PDO, gaat op precies dezelfde manier als het wijzigen van records. Enkel de query is uiteraard anders.

Verwijderen van records (PDO)
De syntax is zoals gezegd hetzelfde als bij een UPDATE query:
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
<?php
require_once 'db_config.php';

try
{
    
$sQuery "
        DELETE FROM
            werknemers
        WHERE
            salaris_schaal = 10 
    "
;
    
    
$oStmt $db->prepare($sQuery);
    
$oStmt->execute();
    
    if(
$oStmt->rowCount() == 0)
    {
        throw new 
PDOException('Geen records verwijderd. <br />Query: '.$sQuery);
    }
    
    echo 
'Record succesvol verwijderd';
}
catch(
PDOException $e)
{
    
$sMsg '<p>
            Regelnummer: '
.$e->getLine().'<br />
            Bestand: '
.$e->getFile().'<br />
            Foutmelding: '
.$e->getMessage().'
        </p>'
;
    
    
trigger_error($sMsg);
}
?>

Ook hier kunnen we wederom gebruik maken van placeholders in de query die we vervolgens kunnen vullen met de bindParam() methode.

Meer informatie is wederom te vinden in het hoofdstuk over prepared statements in de PDO tutorial.

Vorige Volgende