Foutafhandeling in PHP (Error Handling)

 1. Inleiding
 2. Weergave en interpretatie van PHP fouten
 3. Basis foutafhandeling met die()
 4. Een flexibelere manier: trigger_error()
 5. Foutafhandeling en controle van variabelen
 6. Een eigen foutafhandeling functie met set_error_handler()
 7. Exceptions in PHP 5
 8. Gedetailleerde foutinformatie verkrijgen met exceptions
 9. Uitgebreide foutafhandeling met gebruik van foutcodes
 10. Uitbreiden van de standaard Exception klasse
 11. Slotwoord en referenties
 12. Reacties op deze tutorial

Slotwoord en referenties

In deze tutorial heb ik geprobeerd een inzicht te geven in de mogelijkheden die je binnen PHP hebt als het gaat om foutafhandeling. Een feit dat als rode draad door deze tutorial loopt, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen, is dat een goede foutafhandeling de basis voor ieder goed script is.

We zijn begonnen met de meest basale vormen van foutafhandeling. Functies als die() en trigger_error() zijn aan de orde gekomen en we hebben gezien hoe deze functies toegepast kunnen worden. Ook hebben we gekeken naar set_error_handler() om zelf geschreven foutafhandeling functies te kunnen gebruiken in plaats van de standaard error handler van PHP.

Ook hebben we een klein uitstapje gemaakt en de link gelegd tussen controle van gebruikersinput en foutafhandeling in een script. Ik kan niet sterk genoeg benadrukken dat, in het kader van veiligheid, input van gebruikers altijd gecontroleerd moet worden en dat een degelijke foutafhandeling in plaats moet zijn.

Als laatste hebben we gekeken naar het gebruik van exceptions in PHP 5. Deze methode van foutafhandeling biedt de meeste mogelijkheden en is het meest flexibel van allemaal. Een belangrijk punt dat we echter niet moeten vergeten is dat parse errors en fatale fouten niet met een exception afgevangen kunnen worden. Dus een combinatie tussen een eigen error handler om de standaard PHP fouten af te vangen en het gebruik van exceptions om de gebruikers van nette foutmeldingen te voorzien, zou een ideale situatie zijn.

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat de keuze van het soort foutafhandeling afhankelijk is van de fase waarin de website zich op dat moment bevindt. In de ontwikkelfase wil je tijdens het debuggen de foutmeldingen zo gedetailleerd mogelijk op het scherm hebben. In de productiefase daarentegen, waarin de site voor het publiek toegankelijk is, wil je een nette foutmelding op het scherm tonen en de gedetaileerde foutmelding loggen of mailen. Pas de foutafhandeling daarop aan en je zult altijd op een juiste manier op de hoogte blijven van fouten.

Hard-copy beschikbaar!
Deze tutorials is ook als hard-copy te verkrijgen. Klik hier voor meer informatie!

Bronvermelding

Vorige Volgende